Учебни заведения

Висши училища:

Медицински университет

Адрес: Ул. "Св. Климент Охридски" 1, 5800 Плевен
Телефон/факс: 884120, 884130; 884101; ( 801603
e-mail: edu_office@mu-pleven.bg; rector@mu-pleven.bg
Web: http://www.mu-pleven.bg/

Медицински колеж
Педагогически колеж към Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“
Факултет „Авиационен“ на Националния военен университет „Васил Левски“, гр.Долна Митрополия


Начални училища:

Начално училище "Христо Ботев"

Адрес: Ул. "Парашкев Цветков" No 35, 5800 Плевен
Телефон/факс: 823679
e-mail: e-mail:hristobotevpl@mail.bg
Web: http://nu-hristo-botev.hit.bg

Начално училище "Отец Паисий"

Адрес: Ул. "Отец Паисий" No 10, 5800 Плевен
Телефон/факс: 823880
e-mail: otec_paisiy@abv.bg
Web: http://www.paisiy.dir.bg

Начално училище "Единство"
Адрес: Ул. "Бяло море" No 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/824280; 064/824280
e-mail: spachikova@abv.bg

Начално училище "Св.Св. Кирил и Методий"
Адрес: Ул. "Д.Благоев" 22, 5840 Славяново, Община Плевен
Телефон/факс: 06515 2126
e-mail: danevi@optisprint.net

Начално училище "Отец Паисий" с общежитие
Адрес: Ул. "Шипка" No 7, 5845 Върбица, Община Плевен
Телефон/факс: 06526 360
e-mail: Paisii_varbica1879@abv.bg

Начално училище "Христо Ботев"
Адрес: Дисевица, 5886 Дисевица, Община Плевен
Телефон/факс: 06493 212
e-mail: disevica_school@abv.bg

Начално училище "Христо Ботев"
Адрес: Ул. "Александър Стамболийски" No 7, 5871 Писарово, Община Искър
Телефон/факс: 065165 314
e-mail: nupisarovo@mail.bg

Начално училище "Христо Ботев"
Адрес: Ул. "Отец Паисий" No 10, 5900 Левски
Телефон/факс: 0650 0650/82115
e-mail: nuhristo_botev@abv.bg

Начално училище "Отец Паисий"
Адрес: с.Брест, 5971 Брест, Община Гулянци
Телефон/факс: 06563 2154
e-mail: nu_brest@abv.bg

Начално училище "Свeти, Свети Кирил и Методий"
Адрес: Ул. "Св.Св.Кирил и Методий" 1, 5970 Гиген, Община Гулянци
Телефон/факс: 06562 2131; 0878 610802
e-mail: ny_gigen@abv.bg

Начално училище "Кнежица"
Адрес: Ул. "Христо Ботев" No 20, 5835 Кнежа
Телефон/факс: 09132 7405; 09132 5022
e-mail: nu_knejica_kneja@abv.bg

Начално училище "Св.Св. Кирил и Методий"
Адрес: Ул. "Васил Левски" No 30, 5870 Долни Дъбник
Телефон/факс: 06514 2205; 06514 2205; 06514 2206

Основно училище „Д-р Петър Берон“
Адрес: кв.Сторгозия Ул. "Д-р П.Берон" No 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: 850086; 850295; 850027
e-mail: beron_pl@abv.bg

Основно училище „Свети Климент Охридски“
Адрес: Плевен; ж.к. Дружба "І, 5800 Плевен"
Телефон/факс: 870-164; 870-165; 870-166; 870-163; 870-193
e-mail: ouklohridski_pl@abv.bg

Помощно училище "Петко Рачев Славейков" (Град Плевен)
Адрес: жк. "Сторгозия", ПК 523, 5802 Плевен
Телефон/факс: 064/680-154; 064/681963
e-mail: slaveikov_pl@abv.bg
Web: http://www.pu-pleven.hit.bg

Средни училища:

ПГ по облекло и текстил

Адрес: ул "Д.Константинов" `21, 5800 Плевен
Телефон/факс: 825004; 832056; 680632; 824843
e-mail: pgot.pleven@mail.bg
Web: http://www.pgot-pleven.hit.bg

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: Ул. "Иван Вазов" No 46, 5800 Плевен
Телефон/факс: 823979; operator 822280
e-mail: ivan_vazov_pleven@mail.bg
Web: http://www.sou-ivanvazov.com

Основно училище "Стоян Заимов"

Адрес: кв. "Сторгозия", 5802 Плевен
Телефон/факс: 680217; 680247; 680247; 680232; 680327
e-mail: zaimov_pl@mail.bg
Web: http://zaimov-pl.com

Основно училище "П.К. Яворов"

Адрес: ж.к. "Сторгозия", 5802 Плевен
Телефон/факс: 850567; 850667
e-mail: sou_yavorov_pl@mail.bg
Web: http://www.sou-yavorov-pl.com

Основно училище „Христо Смирненски“
Адрес: ул "Св.Кл.Охридски" No 22, 5800 Плевен
Телефон/факс: 833679; 828528; 833779; 828428
e-mail: smirnenski_pln@abv.bg

Основно училище „Анастасия Димитрова“
Адрес: Ул. "Отец Паисий" No 10, 5800 Плевен
Телефон/факс: 822742; 823408
e-mail: anastasia.dimitrova@abv.bg

Основно училище „Васил Левски“
Адрес: Ул. "Стара планина" 6, 5800 Плевен
Телефон/факс: 823579; 822319; 822319
e-mail: vlevski_pl@abv.bg

Основно училище „Йордан Йовков“
Адрес: Ул. "Петко Каравелов" No 22, 5800 Плевен
Телефон: 835548; 828805; 828905

Прогимназия „Цветан Спасов“
Адрес: Ул. "Иван Вазов" No 15, 5800 Плевен
Телефон/факс: 823367; 823367; 823367
e-mail: progimnazia_pl@abv.bg

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

Спортно училище „Георги Бенковски“
Адрес: Ул. "Генерал Владимир Вазов" No 1, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/824894; 064/824229; 064/822952; 064/824093; 064/848089
e-mail: supleven@abv.bg

Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков"
Адрес: ул "Кирил и Методий" No 33, 5800 Плевен
Телефон: 823296; 823959; 823959; 820150

Математическа гимназия "Гео Милев"

Адрес: ж.к. "Сторгозия", 5800 Плевен
Телефон/факс: 680996; 680905; 680802
e-mail: mg_plewen@abv.bg
Web: http://www.pleven-mg.com

Гимназия с преподаване на чужди езици

Адрес: Ул. "Александър Стамболийски" No 22, 5800 Плевен
Телефон/факс: 829043; 829-134,839350; 805780; 825448; 829064
e-mail: englishk3@el-soft.com
Web: http://www.gpche-pl.com


Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект"

Адрес: ж.к.Дружба, 5806 Плевен
Телефон/факс: 870014; 872895
e-mail: dfsgintelekt@abv.bg
Web: http://www.dfsg-intellect.com

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“

Адрес: "Сторгозия" 100, 5802 Плевен
Телефон/факс: 68-10-20; 68-19-07
e-mail: turteh@abv.bg
Web: http://www.pgt-pleven.hit.bg

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване
Адрес: Ул. "Самуил" 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: 827235; 827195; 827195; 827195
e-mail: pgrtopleven@abv.bg

Професионална гимназия по химични тенологии проф "Асен Златаров"

Адрес: Ул. Самуил 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/824798; 064/848239; 064/838458; 064/840825
e-mail: himia_pleven@abv.bg
Web: http://himia.hit.bg

Професионална гимназия по лозарство и винарство "Александър Стамболийски"

Адрес: Ул. Сторгозия 97, 5800 Плевен
Телефон/факс: 680658; 680766; 680266; 680682; 680204
e-mail: pglv@mail.bg; pglv2004@abv.bg
Web: http://www.pglv.hit.bg

Професионална Гимназия "Захарий Зограф"
Адрес: Ул. "Гривишко шосе" No 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: 825359; 844792
e-mail: pgdm_pleven@abv.bg

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев"

Адрес: "Александър Стамболийски" No 16, 5800 Плевен
Телефон/факс: 824804; 823151; 823151; 823151
e-mail: pgsa_nf_pl@abv.bg
Web: http://pgsag.my.contact.bg

Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Георги Сава Раковски"

Адрес: ж.к. "Сторгозия", 5800 Плевен
Телефон/факс: 680463; 6800824; 6800357; 680714
e-mail: pg_pstt@mail.bg
Web: http://pg-pstt.hit.bg

Професионална гимназия по механо-електротехника

Адрес: Ул. Климент Охридски 25, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/841521; 064/804521; 064/831104; 064/841522; 064/838422
e-mail: pgmet_pleven@mail.bg
Web: http://pleven-pgmet.hit.bg

Професионална гимназия по авто-транспорт

Адрес: к-с "Сторгозия" No 100, 5800 Плевен
Телефон/факс: 680564; 0878 707512; 0878 707514; 680806
e-mail: pgt_pleven@abv.bg
Web: http://pgt-1.hit.bg

Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии
Адрес: БУл. "Георги Кочев" No 102, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064-83-21-62; 064-83-21-68; 064-83-01-98
e-mail: tmht@abv.bg

Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“

Адрес: ж.к. "Сторгозия", 5802 Плевен
Телефон/факс: 680288; 680084; 680084; 680243
e-mail: thvp_pleven@mail.bg
Web: http://www.pghvt-pleven.hit.bg

Начално Болнично Училище
Адрес: ПЛЕВЕН, 5800 Плевен
Телефон/факс: 802861; 886358
e-mail: marineta66@abv.bg

Междуучилищен Център За Трудово-Политехническо Обучение
Адрес: П.Р.СлавейковNo 12, 5800 Плевен
Телефон/факс: 848218; 840248; 844763
e-mail: mcenter@abv.bg

Общоградско Средношколско Общежитие
Адрес: Плевен, 5802 Плевен
Телефон/факс: 680-906; 680-906; 680-906; 680-782
e-mail: oso_pleven@abv.bg

------------------------ Частна Целодневна Детска Градина "Детски Клуб"
Адрес: Ул. "Акад.Йордан Трифонов" 1, 5800 Плевен
Телефон/факс: 815281; 0888 429774
Web: http://detskiklub.net

Обединено Детско Заведение No 3 "Еделвайс"
Адрес: ж.к. "Сторгозия", 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/850974
e-mail: odz3_edelvais@mail.bg

Обединено Детско Заведение No 6 "Незабравка"
Адрес: гр.Плевен,Ул. ОряховоNo 6, 5900 Плевен
Телефон/факс: 850193; 064/850193
e-mail: galinaneikovaodz@abv.bg

Обединено Детско Заведение No 6 "Незабравка"
Адрес: гр.Плевен,Ул. ОряховоNo 6, 5900 Плевен
Телефон/факс: 850193; 064/850193
e-mail: galinaneikovaodz@abv.bg

Целодневна Детска Градина No 6 "Чучулига"
Адрес: Ул. Любен Каравелов No 18, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/826436
e-mail: cdg_6_chuchuliga_pl@abv.bg

Седмична Оздравителна Детска Градина No 11 "Теменуга"
Адрес: Ул. "Столетов" No 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: 870015

Обединено Детско Заведение No 1 "Славейче"
Адрес: Ул. "Лозенка" No 62, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/851070

Обединено Детско Заведение No 2 "Зорница"
Адрес: ж.к.Сторгозия, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/850598

Oбединено Детско Заведение No. 4 "Първи Юни`"
Адрес: ж.к.``Сторгозия``, 5800 Плевен
Телефон/факс: 850227

Обединено Детско Заведение No 5 "Гергана"
Адрес: ж.к. "Сторгозия", 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/850913

Обединено Детско Заведение No 9 "Трети Март"
Адрес: Ул. "Сергей Румянцев" No 69, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/822934

Целодневна Детска Градина No 1 "Щастливо Детство"
Адрес: Ул. "Гоце Делчев" No 5, 5800 Плевен
Телефон/факс: 822792; 822792

Целодневна Детска Градина No 2 "Юнско Въстание"
Адрес: Ул. "Сергей Румянцев" No 41, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/870019

Целодневна Детска Градина No 3 "Кокиче"
Адрес: ПЛЕВЕН, Ул. "ДРАГАН ЦАНКОВ" 11, 5800 Плевен
Телефон/факс: 826129

Целодневна Детска Градина No 4 "Пролет"
Адрес: Ул. "Лозенград" No 1, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/824949

Целодневна Детска Градина No 5 "Слънце"
Адрес: Ул. "Проф.Илия Бешков" No 4, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/823788; 064/823788

Целодневна Детска Градина No 7 "Синчец"
Адрес: БУл. "Георги Кочев" No 73, 5800 Плевен
Телефон/факс: 822192

Целодневна Детска Градина No 8 "Щурче"
Адрес: ул "Стоян Заимов" No 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/064/800197

Целодневна Детска Градина No 10 "Надежда"
Адрес: Ул. "Плевенска епопея" No 14, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/830392

Целодневна Детска Градина No 12 "Ралица"
Адрес: Ул. "Браила" No 26, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/806765

Целодневна Детска Градина No 13 "Иглика"
Адрес: ЦДГ No 13 "Иглика" Ул. "Карлово" No 4, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/822978

Обединено Детско Заведение No 15 "Звънче"
Адрес: Ул. "Неофит Бозвели" No 1, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/838058

Обединено Детско Заведение No 18 "Дружба"
Адрес: ж.к. "Дружба" 1, 5800 Плевен
Телефон/факс: 870018

Обединено Детско Заведение No 19 "Яница"
Адрес: ж.к. "Дружба", 5800 Плевен
Телефон/факс: 870047

Целодневна Детска Градина No 20 "Калина"
Адрес: ж.к. "Дружба" -3, 5800 Плевен
Телефон/факс: 870020Забележителности в гр. Плевен

Панорама Плевенска епопея - 1877 г Параклис-мавзолей Свети Георги Победоносец

Справочник


 МОЛОВЕ В ПЛЕВЕН
  Central Mall Pleven
  Panorama Mall
 АВТОГАРА ПЛЕВЕН
  Aдрес: Плевен, пл. "Иван Миндиликов" 7


  РАЗПИСАНИЕ
 Разписания 
  Автобуси | БДЖ | Тролейбуси | Маршрутки
 Онлайн камери 
   Камера 7

Улици в Плевен

Указател
Жилищни комплекси: Дружба Кайлъка Сторгозия М. Денчева
Нaчална буква на улица: 1 2 3 А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Обяви от град Плевен

Компютри и ИнтернетКомпютри и Интернет Имоти - наемиИмоти - наеми Имоти - продажбиИмоти - продажби Работа
ЕлектроникаЕлектроника ЕкскурзииЕкскурзии ОбучениеОбучение АвтосалонАвтосалон
ИзкуствоИзкуство УслугиУслуги Домашни любимциДомашни любимци МедицинаМедицина
ЗапознанстваЗапознанства РазниРазни

Онлайн камера

Онлайн камера

Препратки

Плевен. Обща и географска информация, история, култура, природа и др. За Плевен

Обща и географска информация, история, култура, природа и др.

Плевен. Фото галерия. Градът в снимки. Фото

Плевен. Градът в снимки.


Подробна информация за ФК Спартак Плевен 1914 ФК "Спартак Плевен"

Информационен фен-сайт на футболния отбор.

Място за Вашата реклама

Място за Вашата реклама

Ако желаете да рекламирате...


Нощният живот в Плевен4 потребители online