Учебни заведения


Висши училища:

Медицински университет

Адрес: Ул. "Св. Климент Охридски" 1, 5800 Плевен
Телефон/факс: 884120, 884130; 884101; ( 801603
e-mail: edu_office@mu-pleven.bg; rector@mu-pleven.bg
Web: http://www.mu-pleven.bg/

Медицински колеж
Педагогически колеж към Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“
Факултет „Авиационен“ на Националния военен университет „Васил Левски“, гр.Долна Митрополия


Начални училища:

Начално училище "Христо Ботев"

Адрес: Ул. "Парашкев Цветков" No 35, 5800 Плевен
Телефон/факс: 823679
e-mail: e-mail:hristobotevpl@mail.bg
Web: http://nu-hristo-botev.hit.bg

Начално училище "Отец Паисий"

Адрес: Ул. "Отец Паисий" No 10, 5800 Плевен
Телефон/факс: 823880
e-mail: otec_paisiy@abv.bg
Web: http://www.paisiy.dir.bg

Начално училище "Единство"
Адрес: Ул. "Бяло море" No 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/824280; 064/824280
e-mail: spachikova@abv.bg

Начално училище "Св.Св. Кирил и Методий"
Адрес: Ул. "Д.Благоев" 22, 5840 Славяново, Община Плевен
Телефон/факс: 06515 2126
e-mail: danevi@optisprint.net

Начално училище "Отец Паисий" с общежитие
Адрес: Ул. "Шипка" No 7, 5845 Върбица, Община Плевен
Телефон/факс: 06526 360
e-mail: Paisii_varbica1879@abv.bg

Начално училище "Христо Ботев"
Адрес: Дисевица, 5886 Дисевица, Община Плевен
Телефон/факс: 06493 212
e-mail: disevica_school@abv.bg

Начално училище "Христо Ботев"
Адрес: Ул. "Александър Стамболийски" No 7, 5871 Писарово, Община Искър
Телефон/факс: 065165 314
e-mail: nupisarovo@mail.bg

Начално училище "Христо Ботев"
Адрес: Ул. "Отец Паисий" No 10, 5900 Левски
Телефон/факс: 0650 0650/82115
e-mail: nuhristo_botev@abv.bg

Начално училище "Отец Паисий"
Адрес: с.Брест, 5971 Брест, Община Гулянци
Телефон/факс: 06563 2154
e-mail: nu_brest@abv.bg

Начално училище "Свeти, Свети Кирил и Методий"
Адрес: Ул. "Св.Св.Кирил и Методий" 1, 5970 Гиген, Община Гулянци
Телефон/факс: 06562 2131; 0878 610802
e-mail: ny_gigen@abv.bg

Начално училище "Кнежица"
Адрес: Ул. "Христо Ботев" No 20, 5835 Кнежа
Телефон/факс: 09132 7405; 09132 5022
e-mail: nu_knejica_kneja@abv.bg

Начално училище "Св.Св. Кирил и Методий"
Адрес: Ул. "Васил Левски" No 30, 5870 Долни Дъбник
Телефон/факс: 06514 2205; 06514 2205; 06514 2206

Основно училище „Д-р Петър Берон“
Адрес: кв.Сторгозия Ул. "Д-р П.Берон" No 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: 850086; 850295; 850027
e-mail: beron_pl@abv.bg

Основно училище „Свети Климент Охридски“
Адрес: Плевен; ж.к. Дружба "І, 5800 Плевен"
Телефон/факс: 870-164; 870-165; 870-166; 870-163; 870-193
e-mail: ouklohridski_pl@abv.bg

Помощно училище "Петко Рачев Славейков" (Град Плевен)
Адрес: жк. "Сторгозия", ПК 523, 5802 Плевен
Телефон/факс: 064/680-154; 064/681963
e-mail: slaveikov_pl@abv.bg
Web: http://www.pu-pleven.hit.bg

Средни училища:

ПГ по облекло и текстил

Адрес: ул "Д.Константинов" `21, 5800 Плевен
Телефон/факс: 825004; 832056; 680632; 824843
e-mail: pgot.pleven@mail.bg
Web: http://www.pgot-pleven.hit.bg

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: Ул. "Иван Вазов" No 46, 5800 Плевен
Телефон/факс: 823979; operator 822280
e-mail: ivan_vazov_pleven@mail.bg
Web: http://www.sou-ivanvazov.com

Основно училище "Стоян Заимов"

Адрес: кв. "Сторгозия", 5802 Плевен
Телефон/факс: 680217; 680247; 680247; 680232; 680327
e-mail: zaimov_pl@mail.bg
Web: http://zaimov-pl.com

Основно училище "П.К. Яворов"

Адрес: ж.к. "Сторгозия", 5802 Плевен
Телефон/факс: 850567; 850667
e-mail: sou_yavorov_pl@mail.bg
Web: http://www.sou-yavorov-pl.com

Основно училище „Христо Смирненски“
Адрес: ул "Св.Кл.Охридски" No 22, 5800 Плевен
Телефон/факс: 833679; 828528; 833779; 828428
e-mail: smirnenski_pln@abv.bg

Основно училище „Анастасия Димитрова“
Адрес: Ул. "Отец Паисий" No 10, 5800 Плевен
Телефон/факс: 822742; 823408
e-mail: anastasia.dimitrova@abv.bg

Основно училище „Васил Левски“
Адрес: Ул. "Стара планина" 6, 5800 Плевен
Телефон/факс: 823579; 822319; 822319
e-mail: vlevski_pl@abv.bg

Основно училище „Йордан Йовков“
Адрес: Ул. "Петко Каравелов" No 22, 5800 Плевен
Телефон: 835548; 828805; 828905

Прогимназия „Цветан Спасов“
Адрес: Ул. "Иван Вазов" No 15, 5800 Плевен
Телефон/факс: 823367; 823367; 823367
e-mail: progimnazia_pl@abv.bg

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

Спортно училище „Георги Бенковски“
Адрес: Ул. "Генерал Владимир Вазов" No 1, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/824894; 064/824229; 064/822952; 064/824093; 064/848089
e-mail: supleven@abv.bg

Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков"
Адрес: ул "Кирил и Методий" No 33, 5800 Плевен
Телефон: 823296; 823959; 823959; 820150

Математическа гимназия "Гео Милев"

Адрес: ж.к. "Сторгозия", 5800 Плевен
Телефон/факс: 680996; 680905; 680802
e-mail: mg_plewen@abv.bg
Web: http://www.pleven-mg.com

Гимназия с преподаване на чужди езици

Адрес: Ул. "Александър Стамболийски" No 22, 5800 Плевен
Телефон/факс: 829043; 829-134,839350; 805780; 825448; 829064
e-mail: englishk3@el-soft.com
Web: http://www.gpche-pl.com


Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект"

Адрес: ж.к.Дружба, 5806 Плевен
Телефон/факс: 870014; 872895
e-mail: dfsgintelekt@abv.bg
Web: http://www.dfsg-intellect.com

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“

Адрес: "Сторгозия" 100, 5802 Плевен
Телефон/факс: 68-10-20; 68-19-07
e-mail: turteh@abv.bg
Web: http://www.pgt-pleven.hit.bg

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване
Адрес: Ул. "Самуил" 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: 827235; 827195; 827195; 827195
e-mail: pgrtopleven@abv.bg

Професионална гимназия по химични тенологии проф "Асен Златаров"

Адрес: Ул. Самуил 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/824798; 064/848239; 064/838458; 064/840825
e-mail: himia_pleven@abv.bg
Web: http://himia.hit.bg

Професионална гимназия по лозарство и винарство "Александър Стамболийски"

Адрес: Ул. Сторгозия 97, 5800 Плевен
Телефон/факс: 680658; 680766; 680266; 680682; 680204
e-mail: pglv@mail.bg; pglv2004@abv.bg
Web: http://www.pglv.hit.bg

Професионална Гимназия "Захарий Зограф"
Адрес: Ул. "Гривишко шосе" No 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: 825359; 844792
e-mail: pgdm_pleven@abv.bg

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев"

Адрес: "Александър Стамболийски" No 16, 5800 Плевен
Телефон/факс: 824804; 823151; 823151; 823151
e-mail: pgsa_nf_pl@abv.bg
Web: http://pgsag.my.contact.bg

Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Георги Сава Раковски"

Адрес: ж.к. "Сторгозия", 5800 Плевен
Телефон/факс: 680463; 6800824; 6800357; 680714
e-mail: pg_pstt@mail.bg
Web: http://pg-pstt.hit.bg

Професионална гимназия по механо-електротехника

Адрес: Ул. Климент Охридски 25, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/841521; 064/804521; 064/831104; 064/841522; 064/838422
e-mail: pgmet_pleven@mail.bg
Web: http://pleven-pgmet.hit.bg

Професионална гимназия по авто-транспорт

Адрес: к-с "Сторгозия" No 100, 5800 Плевен
Телефон/факс: 680564; 0878 707512; 0878 707514; 680806
e-mail: pgt_pleven@abv.bg
Web: http://pgt-1.hit.bg

Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии
Адрес: БУл. "Георги Кочев" No 102, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064-83-21-62; 064-83-21-68; 064-83-01-98
e-mail: tmht@abv.bg

Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“

Адрес: ж.к. "Сторгозия", 5802 Плевен
Телефон/факс: 680288; 680084; 680084; 680243
e-mail: thvp_pleven@mail.bg
Web: http://www.pghvt-pleven.hit.bg

Начално Болнично Училище
Адрес: ПЛЕВЕН, 5800 Плевен
Телефон/факс: 802861; 886358
e-mail: marineta66@abv.bg

Междуучилищен Център За Трудово-Политехническо Обучение
Адрес: П.Р.СлавейковNo 12, 5800 Плевен
Телефон/факс: 848218; 840248; 844763
e-mail: mcenter@abv.bg

Общоградско Средношколско Общежитие
Адрес: Плевен, 5802 Плевен
Телефон/факс: 680-906; 680-906; 680-906; 680-782
e-mail: oso_pleven@abv.bg

------------------------ Частна Целодневна Детска Градина "Детски Клуб"
Адрес: Ул. "Акад.Йордан Трифонов" 1, 5800 Плевен
Телефон/факс: 815281; 0888 429774
Web: http://detskiklub.net

Обединено Детско Заведение No 3 "Еделвайс"
Адрес: ж.к. "Сторгозия", 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/850974
e-mail: odz3_edelvais@mail.bg

Обединено Детско Заведение No 6 "Незабравка"
Адрес: гр.Плевен,Ул. ОряховоNo 6, 5900 Плевен
Телефон/факс: 850193; 064/850193
e-mail: galinaneikovaodz@abv.bg

Обединено Детско Заведение No 6 "Незабравка"
Адрес: гр.Плевен,Ул. ОряховоNo 6, 5900 Плевен
Телефон/факс: 850193; 064/850193
e-mail: galinaneikovaodz@abv.bg

Целодневна Детска Градина No 6 "Чучулига"
Адрес: Ул. Любен Каравелов No 18, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/826436
e-mail: cdg_6_chuchuliga_pl@abv.bg

Седмична Оздравителна Детска Градина No 11 "Теменуга"
Адрес: Ул. "Столетов" No 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: 870015

Обединено Детско Заведение No 1 "Славейче"
Адрес: Ул. "Лозенка" No 62, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/851070

Обединено Детско Заведение No 2 "Зорница"
Адрес: ж.к.Сторгозия, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/850598

Oбединено Детско Заведение No. 4 "Първи Юни`"
Адрес: ж.к.``Сторгозия``, 5800 Плевен
Телефон/факс: 850227

Обединено Детско Заведение No 5 "Гергана"
Адрес: ж.к. "Сторгозия", 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/850913

Обединено Детско Заведение No 9 "Трети Март"
Адрес: Ул. "Сергей Румянцев" No 69, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/822934

Целодневна Детска Градина No 1 "Щастливо Детство"
Адрес: Ул. "Гоце Делчев" No 5, 5800 Плевен
Телефон/факс: 822792; 822792

Целодневна Детска Градина No 2 "Юнско Въстание"
Адрес: Ул. "Сергей Румянцев" No 41, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/870019

Целодневна Детска Градина No 3 "Кокиче"
Адрес: ПЛЕВЕН, Ул. "ДРАГАН ЦАНКОВ" 11, 5800 Плевен
Телефон/факс: 826129

Целодневна Детска Градина No 4 "Пролет"
Адрес: Ул. "Лозенград" No 1, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/824949

Целодневна Детска Градина No 5 "Слънце"
Адрес: Ул. "Проф.Илия Бешков" No 4, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/823788; 064/823788

Целодневна Детска Градина No 7 "Синчец"
Адрес: БУл. "Георги Кочев" No 73, 5800 Плевен
Телефон/факс: 822192

Целодневна Детска Градина No 8 "Щурче"
Адрес: ул "Стоян Заимов" No 2, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/064/800197

Целодневна Детска Градина No 10 "Надежда"
Адрес: Ул. "Плевенска епопея" No 14, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/830392

Целодневна Детска Градина No 12 "Ралица"
Адрес: Ул. "Браила" No 26, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/806765

Целодневна Детска Градина No 13 "Иглика"
Адрес: ЦДГ No 13 "Иглика" Ул. "Карлово" No 4, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/822978

Обединено Детско Заведение No 15 "Звънче"
Адрес: Ул. "Неофит Бозвели" No 1, 5800 Плевен
Телефон/факс: 064/838058

Обединено Детско Заведение No 18 "Дружба"
Адрес: ж.к. "Дружба" 1, 5800 Плевен
Телефон/факс: 870018

Обединено Детско Заведение No 19 "Яница"
Адрес: ж.к. "Дружба", 5800 Плевен
Телефон/факс: 870047

Целодневна Детска Градина No 20 "Калина"
Адрес: ж.к. "Дружба" -3, 5800 Плевен
Телефон/факс: 870020Справочник

 АВТОГАРА ПЛЕВЕН
  Aдрес: Плевен, пл. "Иван Миндиликов" 7
  Tелефон: 064/888-666
 Разписания 
  Автобуси | БДЖ | Тролейбуси | Маршрутки
 Онлайн камери 
   Камера 7

Улици в Плевен

Указател
Жилищни комплекси: Дружба Кайлъка Сторгозия М. Денчева
Нaчална буква на улица: 1 2 3 А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Обяви от град Плевен

Компютри и ИнтернетКомпютри и Интернет Имоти - наемиИмоти - наеми Имоти - продажбиИмоти - продажби Работа
ЕлектроникаЕлектроника ЕкскурзииЕкскурзии ОбучениеОбучение АвтосалонАвтосалон
ИзкуствоИзкуство УслугиУслуги Домашни любимциДомашни любимци МедицинаМедицина
ЗапознанстваЗапознанства РазниРазни

 

Онлайн камера

Онлайн камера

Анкета

Доволни ли сте от заплатата си?

Да
Не
Не, нямам избор
Да, но има какво да се желае

Резултати

Последно добавена снимка


Препратки

Плевен. Обща и географска информация, история, култура, природа и др. За Плевен

Обща и географска информация, история, култура, природа и др.

Плевен. Форум. Свободни дискусии на всякаква тема. Форум

Свободни дискусии на всякаква тема.

Плевен. Фото галерия. Градът в снимки. Фото галерия

Плевен. Градът в снимки.


Подробна информация за ФК Спартак Плевен 1914 ФК "Спартак Плевен"

Информационен фен-сайт на футболния отбор.

АЕЦ-Белене. Новини и информация. От www.belene.info - информационен портал на град БЕЛЕНЕ. АЕЦ-Белене

Новини и информация.


СОУ П. К. Яворов - Плевен СОУ "П. К. Яворов"

Място за Вашата реклама

Място за Вашата реклама

Ако желаете да рекламирате във www.pleven.ws

Нощният живот в Плевен

Link

Снимка на деня

Новата 2012


Почивни дни 2013

Почивни дни 2013 и официални празници
Разгледайте, помислете и комбинирайте празничните, национални / официални и почивни дни с няколко дена от вашата отпуска за да получите по- дълга почивка през 2013 г. Календара е най-удобният вариант да видите почивните дни и да си предвидите дните за отпуска през 2013 г. Tук

0 потребители online